تالیفات
سخنرانی ها
بستن

پیام آیت‌الله طالقانی به مناسبت حوادث گنبد

معرفی: آیت‌الله طالقانی در تاریخ 7 فروردین 1358، به دنبال ناآرامی‌های گنبد که از اسفندماه سال 1357 شروع شده و از پنجم فروردین به اوج رسیده بود، پیامی رادیویی خطاب به مردم، به خصوص مردم منطقه ایراد کرد. در این بیانیه ضمن همدردی با مردم منطقه که به دلیل نظام طاغوتی زیر فشار محرومیت قرار گرفته بودند، تذکرات هفتگانه‌ای برای برون‌رفت از بحران از جمله عدم برخورد قهرآمیز، تقسیم عادلانۀ زمین و تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی مطرح شده است.

 

تاریخ ایجاد اثر: 1358/01/07

 

منبع مورد استفاده: از آزادی تا شهادت، اسناد جنبش اسلامی: قسمت اول از جلد دوم، تهران: انتشارات ابوذر، 25 مهر 1358، صص 130-132، به نقل از اطلاعات 1358/01/08، به نقل از صداوسیما 1358/01/07

بستن

دیدار با نمایندگان سندیکاهای کارگری عرب

معرفی: آیت‌الله طالقانی در دیدار نمایندگان اتحادیۀ جهانی سندیکاهای کارگری عرب که در نهم اردیبهشت ماه سال 1358 انجام شد، نقش کارگران را در مبارزه علیه امپریالیسم و صهیونیسم مهم ارزیابی کرد و انقلاب ایران را متعلق به همۀ زحمتکشان جهان معرفی کرد.

 

تاریخ ایجاد اثر: 1358/02/09

 

منبع مورد استفاده: از آزادی تا شهادت، اسناد جنبش اسلامی: قسمت اول از جلد دوم، تهران: انتشارات ابوذر، 25 مهر 1358، صص  152 - 153، به نقل از روزنامۀ کیهان 1358/02/10.

بستن

تشویق به عفو عمومی در سخنرانی برای پرسنل شهربانی

معرفی: آیت‌الله طالقانی در این سخنرانی که برای پرسنل شهربانی به تاریخ 21 فروردین 1358 ایراد شده است، ضمن اشاره به این‌که در محیط اجتماعی فسادزای دورۀ شاه همه به گناه آلوده بودیم و باید توبه کنیم، بین جنایتکاران اصلی شهربانی و کادر رده پایین آن تفکیک قائل شد و خواهان مجازات جنایتکاران اصلی و عفو دره پایین‌ها شد.

 

تاریخ ایجاد اثر: 1358/01/21

 

منبع مورد استفاده: از آزادی تا شهادت، اسناد جنبش اسلامی: قسمت اول از جلد دوم، تهران: انتشارات ابوذر، 25 مهر 1358، صص  134-136، به نقل از روزنامۀ کیهان 1358/01/22

بستن

سخنرانی بر مزار مصدق

معرفی: اولین مراسم سالگرد درگذشت محمد مصدق بعد از انقلاب اسلامی در روز چهاردهم اسفند ماه و بر مزار او برگزار شد. آیت‌الله طالقانی در این مراسم سخنرانی مهمی ایراد کرد و در آن ضمن بازخوانی مختصر تاریخ ایران از زمان مشروطیت تا زمان انقلاب اسلامی، به تحلیل علت شکست جنبش‌های مردمی پرداخت و بر اساس این تجربه‌ها خواهان همبستگی و کنار گذاشتن اختلافات جزئی شد. او وجود اختلاف در جامعه را طبیعی دانست اما در عین حال توصیه به تفاهم کرد.

 

تاریخ ایجاد اثر: 1357/12/14

 

منبع مورد استفاده: از آزادی تا شهادت، اسناد جنبش اسلامی: قسمت اول از جلد دوم، تهران: انتشارات ابوذر، 25 مهر 1358، صص  86 - 100، به نقل از روزنامۀ اطلاعات 1357/12/14. تطبیق داده شده با فایل صوتی

مصاحبه ها
یادداشت ها
Scroll To Top