نمایش دادن همه 2 نتیجه

مشاهده فیلترها
بستن

تمرکز و عدم تمرکز مرجعیت

معرفی: آیت‌الله طالقانی، در این مقاله که آن را در سال 1340 منتشر کرده، به بحث دربارۀ تمرکز و یا عدم تمرکز در مرجعیت پرداخته است و ضمن تشریح ادلۀ هر دو دیدگاه، ایدۀ خود را که شورایی بودن مرجعیت و صدور فتواست، ارائه داده‌ است. بستر اندیشیدن درباره موضوع مرجعیت و پرداختن به آن با درگذشت آیت‌الله بروجردی در فروردین سال 1340 فراهم شد که مرجع تقلید بزرگ دوران خود بود و در آن زمان بحث درباره پر کردن خلأ ایشان بالا گرفت.

تاریخ ایجاد اثر: 1340

منبع مورد استفاده: کتاب جهاد و شهادت و سه مقالۀ دیگر، آیت‌الله سیدمحمود طالقانی، بنیاد فرهنگی آیت‌الله طالقانی، شهریور ماه 1359، انتشارات قلم، صفحه 39 تا 43.

بستن

درس‌های قرآنی؛ منشأ ظهور اوهام از نظر قرآن

معرفی: آیت‌الله طالقانی در مقاله‌ای که در سال 1325 در مجلۀ آیین اسلام به چاپ رسانده به بحث دربارۀ چگونگی پدید آمدن و رواج سحر و کهانت بر اساس آیات قرآنی می‌پردازد. او به تفسیر آیۀ 97 سورۀ بقره می‌پردازد تا آفات سلطۀ خرافات و مبدأ ظهور و انتشار و نیز پیامدهای آن را تشریح کند.

 

تاریخ ایجاد اثر: 1325/1/2

 

منبع مورد استفاده: مجموعه آثار آیت‌الله طالقانی، جلد 1، کتاب درس‌های قرآنی (با قرآن در زندان، در خانواده، در صحنه)، به کوشش مجتمع فرهنگی آیت‌الله طالقانی از نشر شرکت سهامی انتشار، 1386، چاپ دوم 1387، صفحه 27 تا 34، به نقل از مجلۀ آیین اسلام، سال سوم، شمارۀ 1، شماره مسلسل 105، جمعه 2 فروردین ماه 1325 ه. ش.

 

منابع دیگر: مناره‌ای در کویر؛ مجموعه مقالات آیت‌الله طالقانی، جلد اول (توحید و استبداد)، محمد بسته‌نگار، چاپ اول، 1377، انتشارات قلم، صص 151-158.