معرفی: پس از تسلط فرقۀ دموکرات بر آذربایجان در سال 1324، حکومت خودمختاری آذربایجان به منطقۀ زنجان هم تسلط یافت. با این حال، در زنجان مقاومت‌هایی در مقابل قشون غلام‌یحیی دانشیان یکی از سازمان‌دهندگان نیروی نظامی فرقۀ دموکرات موسوم به فدایی‌ها، از جمله توسط محمود ذوالفقاری از خوانین منطقۀ زنجان صورت گرفت. در نهایت، با ورود ارتش در آذر ماه 1325 این حکومت سقوط کرد. اما قبل از تبریز، این زنجان بود که دوباره به دست حکومت مرکزی افتاد. آیت‌الله طالقانی به درخواست نشریۀ آیین اسلام، در همان آذر ماه به زنجان رفت و گزارش زیر را دربارۀ وضعیت این منطقه پس از خروج نیروهای فرقۀ دموکرات تهیه کرد. نشریۀ آیین اسلام در شمارۀ مسلسل 141 از سال سوم خود که در تاریخی بین 7 آذر 1325 تا 22 آذر 1325 منتشر شده است، این گزارش را منتشر کرده است.
تاریخ ایجاد اثر: آذر ماه 1325
منبع مورد استفاده: مجلۀ آیین اسلام، عوض شمارۀ 38
منابع دیگر: مناره‌ای در کویر؛ مجموعه مقالات آیت‌الله طالقانی، جلد اول (توحید و استبداد)، محمد بسته‌نگار، چاپ اول، 1377، انتشارات قلم، صص 273-386
منبع گالری تصاویر: آرشیو خانوادگی طالقانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

منوی دسته‌های خود را در هدرساز -> موبایل -> منوی اصلی موبایل -> نمایش/مخفی -> انتخاب منو، تنظیم کنید
اولین منوی خود را اینجا ایجاد کنید
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
فروشگاه