ارسال شده توسط author-avatar

عالم خلقت از نظر قرآن

متن حاضر، سخنرانی آیت‌الله طالقانی است که در نشریه انجمن اسلامی دانشجویان در مهر سال ۱۳۲۵ به چاپ رسیده است. همچنین، در این شماره از این نشریه، سخنرانی‌هایی از مهدی بازرگان و یدالله سحابی نیز منتشر شده است.
طالقانی در این سخنرانی ضمن تشریح نظریه‌های علمی مختلفی که دربارۀ خلقت وجود داشته است، با آوردن آیات قرآنی متعدد تلاش می‌کند که نشان دهد آن نظریه‌ها از قرآن قابل استنباط است. البته، او تأکید دارد که قرآن و دین برای روشن نمودن ظواهر جهان نیامده و این کار خود بشر است که آنها را کشف کند.