کلیدواژه‌ها: اختناق

بی‌دینی امروز جهان، عکس‌العمل دستگاه‌های دینی دیروز است