کلیدواژه‌ها: امام علی

درس‌های قرآنی؛ واقعۀ بزرگ تاریخی عاشورا (مجموعه هفت سخنرانی)
نظر اسلام درباره مالکیت
قائد معنوی مسلمانان (به مناسبت ولادت امام حسین(ع) )
سلسله سخنرانی‌های رادیویی؛ ولادت امام علی (ع)
سلسله سخنرانی‌های رادیویی؛ داستان دوست دانشجو