کلیدواژه‌ها: دشمن

درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۵)
درخواست از مردم برای پیروی از شورای انقلاب