کلیدواژه‌ها: رهبری

خطبه‌های طالقانی در نماز جمعه اول
پاسخ به پیام امام خمینی پس از آزادی از زندان
درس‌های قرآنی؛ تفسیر آیات ابتدایی سورۀ بقره