کلیدواژه‌ها: رژیم خائن

حمایت از کادرهای ارتش در روزهای پیش از پیروزی انقلاب