کلیدواژه‌ها: زهیر محسن

تسلیت به مناسبت شهادت مجاهد فلسطینی