کلیدواژه‌ها: ساحر

درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۴)