ارسال شده توسط author-avatar

مصاحبه با روزنامه اطلاعات در اولین روز آزادی

آیت‌الله طالقانی در هشتم آبان سال ۱۳۵۷، در پی اوج‌گیری مبارزات مردم علیه حکومت پهلوی، پس از سه سال حبس، از زندان قصر آزاد شد. متن حاضر، مصاحبۀ او با روزنامۀ اطلاعات یک روز بعد از آزادی است. طالقانی دراین مصاحبه، که اولین مصاحبه بعد از آزادی نیز به شمار می‌رود، ضمن ابراز اطمینان از به پیروزی رسیدن مبارزۀ مردم، از رفتار مطبوعات در رژیم شاه انتقاد کرده است.