کلیدواژه‌ها: سوریه

خطبه‌های طالقانی در نماز جمعه چهارم
به سوی خدا می‌رویم؛ از تهران تا جده