کلیدواژه‌ها: شاهنشاهی

خطبه‌های طالقانی در نماز جمعه سوم
دعوت به راهپیمایی اربعین سال ۱۳۵۷