کلیدواژه‌ها: شب قدر

سخنرانی شب قدر ۲۳ رمضان ۱۳۵۸
سخنرانی شب قدر ۲۱ رمضان ۱۳۵۸
پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ قدر
تفسیر سورۀ قدر