کلیدواژه‌ها: شورای شهر

طرح پیشنهادی آیت‌الله طالقانی برای تشکیل شوراهای محلی
سخنرانی آیت‌الله طالقانی در جمع مردم سنندج