کلیدواژه‌ها: شورای شهر

طرح پیشنهادی آیت‌الله طالقانی برای تشکیل شوراهای محلی
سخنرانی دوم آیت الله طالقانی در میدان آزادی سنندج