ارسال شده توسط author-avatar

درخواست برای خودداری از صید بی‌رویۀ ماهی

با توجه به گزارش‌های مختلفی که از صید بی‌رویه ماهی در دریای خزر به دفتر آیت‌الله طالقانی می‌رسید، این دفتر در اسفند ماه ۱۳۵۷، با صدور پیامی، ضمن برشمردن مضرات صید بی‌رویه ماهی برای عموم مردم و منافع کشور، از ماهیگیران تقاضا کرد تا با پیروی از دستورالعمل‌های شرکت سهامی شیلات، دام‌های ماهی‌گیری خود را از دریاچه‌ها و رودها خارج سازند.