کلیدواژه‌ها: طاغی

سخنرانی شب قدر ۲۱ رمضان ۱۳۵۸
مراسم سومین روز شهادت مطهری
پرتوی از قرآن، جلد سوم؛ تفسیر سورۀ آل‌عمران آیات ۱۰ تا ۲۰
پرتوی از قرآن، جلد دوم؛ تفسیر سورۀ بقره، آیات ۲۰۰ تا ۲۱۰