ارسال شده توسط author-avatar

طرح پیشنهادی آیت‌الله طالقانی برای تشکیل شوراهای محلی

دفتر آیت‌الله طالقانی به نمایندگی از ایشان طرحی برای «شوراهای محلی» تهیه کردند که در بیستم اردیبهشت در روزنامۀ اطلاعات به چاپ رسید. در این طرح برای تشکیل شوراها در سطح ده (روستا)، بخش، شهر، شهرستان و استان حدود اختیارات و وظایف در نظر گرفته شده است. همچنین، از عموم مردم خواسته شده که پیشنهادات و انتقادات خود در این خصوص را به دفتر آیت‌الله طالقانی ارسال کنند.
بر اساس این طرح، کدخدا و شهردار مستقیم از سوی شورای ده و شهر انتخاب می‌شوند و انتخاب دیگر مقامات محلی همچون بخشدار، فرماندار و استاندار با پیشنهاد شوراها و تایید مقام بالادستی در دولت انجام می‌گیرد. همچنین، شورای شهرستان حق وضع آیین‌نامه را دربارۀ امور فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و دیگر مسائل منطقه‌ای را در چارچوب قوانین مجلس شورای ملی، دارد.

ارسال شده توسط author-avatar

پاسخ به پیام امام خمینی پس از آزادی از زندان

آیت‌الله طالقانی در ۱۷ آبان ۱۳۵۷ به پیام امام خمینی(ره) که به مناسبت آزادی او از زندان حکومت پهلوی در هشتم آبان ۱۳۵۷ و درپی برخاستن موج انقلاب صادر شده بود، پاسخ داد. او در این پیام بر عزم خود مبنی بر تداوم مبارزه تحت هدایت و یاری پروردگار، زیر پرچمی واحد، در کنار برادران مبارز و مسلمان و با ارشاد و هدایت امام خمینی تاکید و به طولانی بودن راه رهایی نیز اشاره کرد.

ارسال شده توسط author-avatar

تربیت از نظر قرآن

آیت‌الله طالقانی در سال ۱۳۳۸، در نشریۀ مکتب تشیع این مقاله را نوشته‌اند. از دید ایشان تربیت به تدریج افزودن و برتر آوردن است. انسان سه مبدأ درونی دارد. لذت و شهوت که مبدأ آن در اعضای سافله است؛ برتری‌جویی که مبدأ آن قلب است و شهرت‌خواهی که مبدأ آن مغز است. در محیط انسانی نیز محرک‌های این سه مبدأ وجود دارد. انسانی که به یکی از این سه مبدأ محکوم باشد، به همان نوع انسان تبدیل می‌شود. یعنی انسان شهوانی و مال‌طلب، انسان اشرافی و انسان متفکر. باز در محیط خارج هم متناسب با آنها، سه نوع حکومت وجود دارد: حکومت سرمایه‌داری و شهوت، حکومت نظامی و اشرافیت، حکومت حق و عدالت. اما مبادی درونی انسان زمانی به مقصود از خلقت خود می‌رسند که در جای خود باشند و از حد تجاوز نکنند. محیط، عامل تعادل یا به هم خوردن تعادل این مبادی است. بنابراین، تربیت همان ایجاد محیط است. گرچه برای مبدأ شهوانی نیاز به مبدأ نیست اما برای تقویت مبدأ عقلی به محیط مناسب بسیار نیاز است. قرآن دستورات جامعی برای تربیت در خود دارد. بر اساس، آیۀ ۱۷۷ سورۀ بقره، مقصود از دین تربیت مردمی است که مبدأ عقلی آنها چنان برومند است که علت فاعلی و غایی، نظامات جهان و اصول وظایف را بشناسند.

ارسال شده توسط author-avatar

ترجمۀ مبحث گیاه‌شناسی از کتاب «شفا»ی ابوعلی سینا

این متن ترجمۀ مبحث گیاه‌شناسی از بخش طبیعیات کتاب «شفا» نوشته‌ی ابوعلی سیناست که آیت‌الله طالقانی آن را ترجمه کرده و در سال‌های ۱۳۲۱ و ۱۳۲۲ در مجله‌ای به چاپ رسانده است. خود آیت‌الله طالقانی بر این ترجمه، مقدمه‌ای نوشته است که در آن هدف از این ترجمه را بهره بردن از میراث دانشمندان اسلامی و نشان دادن فلسفه‌ی نهفته در آن عنوان کرده است.