کلیدواژه‌ها: فتنه

خطبه‌های طالقانی در نماز عید فطر
خطبه‌های طالقانی در نماز جمعه چهارم
خطبه‌های طالقانی در نماز جمعه سوم
پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ تبت
پرتوی از قرآن، جلد دوم؛ تفسیر سورۀ بقره، آیات ۱۹۰ تا ۱۹۹