ارسال شده توسط author-avatar

بانکداری بر اساس ربا مشکل اصلی ما

این مطلب گزیده‌ای از یکی از مصاحبه‌های مطبوعاتی آیت‌الله طالقانی است که در آن به موضوع ربا پرداخته و از این منظر از وضعیت بانک‌ها (پیش از استقرار نظام جمهوری اسلامی) انتقاد کرده است. او راه حل را تدوین و تنظیم نظام اقتصادی جدیدی بر اساس نظر کارشناسان اقتصادی و اسلامی می‌داند. این مصاحبه احتمالاً در بهمن ماه ۱۳۵۷ یا بعد از پیروزی انقلاب انجام شده است.