ارسال شده توسط author-avatar

سخنرانی به مناسبت استقلال الجزایر

کشور الجزایر در پانزدهم خرداد ۱۳۴۱ (پنجم ژوئیه ۱۹۶۲) از استعمار دولت فرانسه استقلال یافت. در تیر ماه همان سال مسعود آیت شعلال به عنوان نماینده حکومت موقت الجزایر به ایران آمد. به مناسبت استقلال الجزایر در مسجد فخرالدوله جشنی برگزار شد که در آن آیت شعلال مهمان ویژه بود. امام جماعت این مسجد آیت‌الله میرزا خلیل کمره‌ای استاد و یار آیت‌الله طالقانی بود که سخنرانی این جشن به طالقانی واگذار شد.
طالقانی در این جشن، به زبان عربی نطق کرد که گزیده‌ای از آن، در اینجا آمده است. او در این سخنرانی پیروزی ملت مسلمان الجزایر را در مقابل استعمارگران تبریک گفت و از طرف مردم ایران اظهار همدردی و همدلی کرد و استقلال الجزایر را برای جامعۀ مسلمانان جهان تأثیرگذار و الهام‌بخش دانست.