کلیدواژه‌ها: مجاهد

سخنرانی به مناسبت استقلال الجزایر