کلیدواژه‌ها: معجزۀ عقلی

درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۴)