کلیدواژه‌ها: نجات وطن

حمایت از کادرهای ارتش در روزهای پیش از پیروزی انقلاب