کلیدواژه‌ها: همافران

محکوم کردن حملۀ مسلحانه به نیروی هوایی
درخواست پاسخگویی فرماندهان نیروی هوایی
اعلام حرمت شرعی هرگونه تجاوز به اراضی عمومی و مناطق جنگلی
پیام به ارتشیان با عنوان فرزندان عزیز ایران