کلیدواژه‌ها: واعتصموا

هشدار به مردم درباره افزایش اختلاف و تفرقه‌ها