کلیدواژه‌ها: وحدت ملی

دعوت به حضور در میدان بهارستان
هشدار به مردم درباره افزایش اختلاف و تفرقه‌ها