کلیدواژه‌ها: وقف

بررسی نتایج اقتصادی و اجتماعی مالکیت
اسلام و مالکیت در بازار پول
راه حل‌های عملی اسلام درباره مالکیت
تکامل مالکیت