کلیدواژه‌ها: پلیس

خطبه‌های طالقانی در نماز جمعه پنجم
تشویق به عفو عمومی در مراسم سوگند پرسنل شهربانی