ارسال شده توسط author-avatar

تشویق به عفو عمومی در مراسم سوگند پرسنل شهربانی

صبح روز ۲۱ فروردین ۱۳۵۸، مراسم تحلیف (سوگند) واحدهای مختلف شهربانی، با حضور آیت‌الله طالقانی، محمد مفتح (سرپرست کمیته ۴ انقلاب)، احمد صدر حاج سید جوادی (وزیر کشور وقت)، سرهنگ ممتاز (فرمانده ژاندارمری کشور)، سرهنگ مجللی (رئیس شهربانی کل کشور) و عبدالکریم لاهیجی (سخنگوی جمعیت حقوق‌دانان ایران)، در محوطۀ رژۀ دانشگاه پلیس در تهران برگزار شد. در این مراسم که یک روز پیش از آن در کلیه مراکز شهربانی کشور نیز برگزار شده بود، پرسنل شهربانی پشتیبانی خود را از جمهوری اسلامی اعلام کردند و آیت‌الله طالقانی نیز سخنرانی کرد.
طالقانی در سخنانش با اشاره به این‌ که در محیط اجتماعی فسادزای دورۀ شاه همه به گناه آلوده بودیم و باید توبه کنیم، بین جنایتکاران اصلی شهربانی و کادرهای رده‌ پایین آن تفکیک قائل شد و خواهان مجازات جنایتکاران اصلی و عفو رده‌های پایین‌ شد.