کلیدواژه‌ها: کلانتری

تشویق به عفو عمومی در مراسم سوگند پرسنل شهربانی