کلیدواژه‌ها: یت‌الله طالقانی

درس‌های قرآنی؛ بشر ناراضی و مضطرب