ارسال شده توسط author-avatar

نامۀ یک شهروند به طالقانی و درخواست ضمانت خرید محصولات باغات چای

این سند نامۀ شخصی به نام اکبر به محمود طالقانی دربارۀ مشکلات چای‌کاران شمال کشور است. او تقاضا دارد آیت‌الله خمینی یا آیت‌الله طالقانی اعلامیه‌ای مبنی بر تضمین خرید آتی محصولشان صادر کنند. در ابتدای نامه آمده است که بر خلاف روش سالانه، وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به این چای‌کاران پیش‌پرداختی نداده است و به این دلیل چای‌کاران کارگران خود را اخراج کرده‌اند. لذا معاش این افراد با ناامنی مواجه است.

ارسال شده توسط author-avatar

نامۀ یک شهروند به طالقانی و شکایت از محتوای برنامه‌های تلویزیون

این سند نامۀ شهروندی به نام خدیجه امیرانی به محمود طالقانی است که از آنچه او دروغ‌گویی مکرر در رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی می‌داند انتقاد شدیدی می‌کند و بر این باور است که کارکنان رادیو و تلویزیون همان «توده‌ها» و «ساواک سابق» هستند. او همچنین از اسلحه داشتن عده‌ای و سد کردن راه ماشین‌ها در خیابان‌ هم گله دارد.

ارسال شده توسط author-avatar

نامۀ تعدادی از شهروندان سنندج به روزنامۀ کیهان دربارۀ خبر خلاف واقع آن

تعدادی از شهروندان شهر سنندج در نامه‌ای خطاب به روزنامۀ کیهان که رونوشت آن برای دفتر آیت‌الله طالقانی ارسال شده است، نسبت به انتشار خبر غیرواقع دربارۀ دو تن از کشته‌شدگان ناآرامی‌های آن شهر شدیداً اعتراض کردند.