طالقانی و فلسطین

علی فیاض نویسندۀ این کتاب با دغدغۀ حمایت از مبارزۀ مردم فلسطین علیه اشغالگران و با هدف معرفی مواضع پیشگامان انقلاب اسلامی در دفاع از فلسطین و ضدیت با صهیونیسم، اقدام به انتشار دو دفتر با عنوان «شریعتی و فلسطین» و «طالقانی و فلسطین» کرده که کتاب حاضر دفتر دوم از این مجموعه است. فیاض در این کتاب به شرح دیدگاه‌های آیت‌الله طالقانی از اوایل دهۀ ۴۰ شمسی تا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دربارۀ اشغال فلسطین می‌پردازد. از جمله به سفر او به مصر و شرکت در کنفرانس کشورهای اسلامی با هدف حمایت از مبارزان فلسطینی اشاره می‌کند و گزیده‌ای از سخنان او را در این باره نقل می‌کند. کتاب با ذکر تقدیر سازمان آزادی‌بخش فلسطین از حمایت‌های طالقانی و تسلیت این سازمان و گروه‌های فلسطینی دیگر به مناسبت درگذشت او پایان می‌یابد.

نویسنده: علی فیاض
ناشر: نشر مهدی
چاپ اول: 1361
تعداد صفحات: 40