010522
بازنشر آنلاین جلد سوم کتاب «پرتوی از قرآن» به تفکیک دسته‎بندی آیات تفسیر شده
شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱
پرتوی از قرآن. جلد دوم
بازنشر آنلاین جلد دوم «پرتوی از قرآن» و تسهیل دسترسی به متن
یکشنبه ۹ مرداد ۱۴۰۱
870958
بازنشر آنلاین جلد اول «پرتوی از قرآن» و تسهیل دسترسی به متن
یکشنبه ۲ مرداد ۱۴۰۱
01.03.31
محمدحسین رفیعی: به معرفی کردن شخصیت‌هایی چون طالقانی نیاز داریم
سه شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
09.03.01
آقاجری: در دوره افول رسانه‌های کاغذی ارائه آثار طالقانی به صورت مجازی اهمیت دارد
دوشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۱
سخنرانی دکتر جعفری در مراسم رونمایی
سخنرانی دکتر جعفری در مراسم رونمایی از سایت «کتابخانه آنلاین طالقانی و زمانه ما»
یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱