یاران امام به روایت اسناد ساواک: آیت‌الله سید محمود طالقانی ؛ جلد دوم؛ ابوذر زمان

این کتاب جلد بیست‌ونهم از مجموعه «یاران امام به روایت اسناد ساواک» است. در این کتاب‌ها مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، سندهای به جا مانده از ساواک درباره شخصیت‌های انقلابی را جمع‌آوری و منتشر کرده است. سه جلد از این مجموعه به آیت‌الله طالقانی اختصاص یافته که کتاب حاضر جلد دوم آن است. در هر کتاب اسناد به ترتیب تاریخ چیده شده‌اند و خواننده می‌تواند علاوه بر مشاهده تصویر سند، متن پیاده شده آن را نیز بخواند. همچنین، در پاورقی‌ها توضیحاتی دربارۀ اماکن، اشخاص و وقایع آمده است. جلد دوم با شرح فعالیت‌ها، آثار و اندیشه‌های آیت‌الله طالقانی در دهۀ چهل شمسی آغاز می‌شود و در ادامه، دربرگیرندۀ اسناد ساواک از تاریخ ۲۶/۳/۱۳۴۳ تا ۲۶/۱۲/۱۳۴۸ دربارۀ ایشان است. تصاویری از برخی اسناد، نامه‌ها و عکس‌های او نیز در بخش پایانی کتاب با عنوان ضمایم آمده است.

نویسنده: مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات
ناشر: مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات
چاپ اول: 1382
تعداد صفحات: 508