تمرکز و عدم تمرکز مرجعیت

معرفی: آیت‌الله طالقانی، در این مقاله که در سال 1340 منتشر شده است، به بحث دربارۀ تمرکز و یا عدم تمرکز در مرجعیت شیعه پرداخته و ضمن تشریح ادلۀ هر دو دیدگاه، ایدۀ خود را که شورایی بودن مرجعیت و صدور فتواست، ارائه داده‌ است. زمینه اندیشیدن درباره این موضوع، وفات آیت‌الله بروجردی، مرجع بزرگ و مورد قبول شیعه در فروردین سال 1340 بود که بعد از آن، بحث درباره جانشینی ایشان در حوزه‌های علمیه مطرح شد.
تاریخ ایجاد اثر: 1340
منبع مورد استفاده: کتاب جهاد و شهادت و سه مقالۀ دیگر، آیت‌الله سیدمحمود طالقانی، بنیاد فرهنگی آیت‌الله طالقانی، شهریور ماه 1359، انتشارات قلم، صفحه 39 تا 43.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.