کلیدواژه‌ها: آزادی بشر

درس‌های قرآنی؛ حج، نفی عبودیت‌ها