کلیدواژه‌ها: آل شبير

توصیه به تشکیل شورا در تلگراف به آیت‌الله آل‌شبیر