کلیدواژه‌ها: آیت الله طالقانی، مصاحبه، آمریکا، روزنامه اطلاعات، ساواک، ریچارد هلمز، یدالله سحابی، مهدی بازرگان، خبرگزاری فرانسه

محکوم کردن آمریکا به خاطر سازمان دادن به ساواک