ارسال شده توسط author-avatar

ترجمه بخشی از کتاب الابطال درباره پیامبر اسلام

کتاب الابطال ردیۀ توماس کارلیل دانشمند اروپایی (قرن نوزدهم) بر دروغین بودن دین اسلام است که آیت‌الله طالقانی آن را ترجمه کرده‌اند. کارلیل این استدلال را عرضه می‌کند که امکان ندارد دین و آیین دروغینی دوازده قرن در میان میلیون‌ها انسان دوام بیاورد و معتقدانش با آن زندگی کرده و حاضر به جانفشانی برای آن باشند. او اصرار دارد که نباید میلیون‌ها مسلمان در طول تاریخ را فریب خورده و نادان دانست.