کلیدواژه‌ها: آیین دروغین

ترجمه بخشی از کتاب الابطال درباره پیامبر اسلام