کلیدواژه‌ها: اخلالگر

سخنرانی دوم آیت الله طالقانی در میدان آزادی سنندج