کلیدواژه‌ها: اعتماد اجتماعی.

توصیه آیت‌الله طالقانی به حفاظت از محیط زیست