کلیدواژه‌ها: اقتصادی

حق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود
دیدار با نمایندگان سندیکاهای کارگری عرب
نقد آیت‌الله طالقانی بر ایدئولوژی‌های وارداتی
تشریح مسائل نظام سیاسی بعد از انقلاب
درخواست پایان اعتصاب تولیدکنندگان مواد غذایی