کلیدواژه‌ها: امور اجرایی.

توصیه به تشکیل شورا در تلگراف به آیت‌الله آل‌شبیر