ارسال شده توسط author-avatar

پیام آیت‌الله طالقانی به فرهنگیان

آیت‌الله طالقانی در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۳۵۷ پس از تظاهرات معلمان در بهشت زهرا در پیامی خطاب به فرهنگیان از جایگاه مهم آن‌ها در انقلاب واقعی سخن گفت. از نظر او برای آن‌که انقلاب سطحی و روبنایی نباشد، باید دگرگونی عمیق در انسان‌ها به وجود بیاید که این وظیفه بر عهدۀ دستگاه آموزش و پرورش و به ویژه فرهنگیان و معلمان است.