کلیدواژه‌ها: ایده شورا

طرح پیشنهادی آیت‌الله طالقانی برای تشکیل شوراهای محلی
پیام آیت‌الله طالقانی به مردم نقده
توصیه به تشکیل شورا در تلگراف به آیت‌الله آل‌شبیر
سخنرانی دوم آیت الله طالقانی در میدان آزادی سنندج