کلیدواژه‌ها: تخریب

درخواست برای خودداری از صید بی‌رویۀ ماهی
توصیه آیت‌الله طالقانی به همکاری در پاکسازی معابر شهری
منع آسیب زدن به کاخ‌های شاهنشاهی
درخواست از مردم برای پیروی از شورای انقلاب