کلیدواژه‌ها: تظاهرات عاشورای 57

هشدار طالقانی به رژیم شاه در واکنش به سرکوب مردم