مراجعۀ فرماندۀ نظامی قزوین به آیت‌الله طالقانی

آیت‌الله طالقانی در پاسخ به گزارش فرماندار قزوین، در دی ماه ۱۳۵۷، مبنی بر جعلی بودن اخبار وقایع خونین این شهر، توضیح داد که ابعاد آن کشتار چنان وسیع است که نمی‌توان منکر آن‌ شد و تاکید کرد که ملت فقط آمرین و مباشرین مستقیم جنایات را مقصر می‌شناسند و خانواده‌های این افراد نگرانی بابت عدم امنیت خود نداشته باشند.

درخواست برای عدم برخورد خودسرانه با عوامل حکومت شاهنشاهی

پس از اوج گرفتن نهضت انقلابی در پاییز ۱۳۵۷، برخورد خشونت‌آمیز مردم انقلابی با افرادی که گمان می‌کردند از عوامل یا وابسته به حکومت شاهنشاهی‌اند، افزایش یافت. برای کنترل این شرایط آیت‌الله طالقانی در شانزدهم دی‌ماه با صدور بیانیه‌ای از مردم انقلابی خواست تا از برخورد خودسرانه با این افراد خودداری کرده و محاکمه آن‌ها را، در صورتی که از جنایتکاران سرشناس باشند، به دادگاه عدل اسلامی بسپارند.