کلیدواژه‌ها: حق

درخواست برای عدم برخورد خودسرانه با عوامل حکومت شاهنشاهی
پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ العصر
سخنرانی در مؤتمر اسلامی بیت‌المقدس (۱۳۴۰)